Skip to main content
Uge 35, 2015

Sundhed, trivsel og helbred kortlagt blandt 75.000 unge

De fleste gymnasie- og erhvervsskoleelever har det godt, men på en del områder trives de ikke

De fleste gymnasie- og erhvervsskoleelever har det godt. De har et godt forhold til forældre og venner og er glade for deres skole. For eksempel har 81 procent af de unge nemt ved at tale med en forælder om noget, som plager dem, og flere end 80 procent synes godt om at gå i skole.

Men der er samtidig flere områder, hvor de unge ikke trives. En del føler sig stresset hver dag, sover dårligt eller har lavt selvværd. Eksempelvis synes over hver tredje pige, at de ikke er gode nok, som de er. Samtidig er der en stor del af eleverne, der er utilfreds med deres egen krop. For eksempel synes mere end halvdelen af pigerne, at de er for tykke, mens cirka en fjerdedel af drengene omvendt synes, at de er for tynde.

Det er nogle af fundene i den omfattende undersøgelse Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Ungdomsprofilen 2014 er den største danske undersøgelse af gymnasie- og erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd, helbred og trivsel nogensinde - og en af de største undersøgelser af sin art i verden. Den er baseret på svar fra godt 75.000 elever landet over.

"Det overordnede billede er, at mange unge har det godt. De er glade for deres skole og har gode sociale relationer til forældre og venner, og det er jo positivt. Men samtidig må vi konstatere en række bekymrende fund. En større del af de unge har for eksempel lavt selvværd, de sover dårligt og er utilfredse med deres krop. Og vi ser også, at mange har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. De ryger og drikker meget," siger Janne Tolstrup, professor og forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed.

Hver femte drikker for meget

Ungdomsprofilen viser, at 46 procent af gymnasieeleverne og 57 procent af erhvervs-skoleeleverne ryger dagligt eller lejlighedsvist, mens godt hver femte unge drikker mere alkohol, end hvad Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse angiver.

"Det er klart, at det fra et folkesundhedsperspektiv giver anledning til bekymring, at så mange unge ryger og drikker. Vi ved også, at mange af de vaner, der grundlægges i ungdommen, fortsætter i voksenlivet," siger Janne Tolstrup.

Data fra over 75.000 unge

Ungdomsprofilen er en omfattende spørgeskemaundersøgelse gennemført på gymnasier og erhvervsskoler. I alt har 75.096 unge deltaget, heraf 70.546 gymnasieelever, inklusive HF, og 4.550 erhvervsskoleelever.

Formålet med Ungdomsprofilen er at tilvejebringe et billede af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt danske unge.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 26.08.2015