Skip to main content
Ugens tal, uge 34

Færre unge ryger vandpibe

Vandpiber er tilsyneladende ikke så populært som førhen. Langt færre 15-16-årige ryger vandpibe i forhold til 2015

Det har længe været populært blandt de helt unge at ryge vandpibe, men nu ser tendensen ud til at gå den modsatte vej. En ny rapport viser, at der er markant færre elever i 9. klasse, der ryger vandpibe, i forhold til tidligere.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen. Rapporten er baseret på besvarelser fra knap 2.500 15-16-årige elever i 9. klasse i 2019.

Her svarer 18 procent af eleverne, at de har røget vandpibe i løbet af det seneste år. Det er et fald siden 2015, hvor der blev lavet en tilsvarende undersøgelse. Dengang havde 28 procent af eleverne røget vandpibe i løbet af det seneste år.

Man kender endnu ikke til fulde de helbredsskadelige effekter af vandpiber, men studier peger på bivirkninger, der er sammenlignelige med det, man ser ved brug af andre former for tobak som for eksempel cigaretrygning. Det skyldes formentlig vandpibernes indhold af blandt andet nikotin og tjære- og tungmetaller.

Især pigerne dropper vandpiben

Der er især pigerne, der ikke længere ryger vandpibe. Hvor der i 2015 var 27 procent af pigerne, der havde røget vandpibe i løbet af det seneste år, er det nu 15 procent.

Hvad angår drengene, havde 29 procent røget vandpibe i 2015 i løbet af det seneste år. Nu er det 21 procent, svarende til omkring hver femte dreng i 9. klasse.

”Det er selvfølgelig godt, at andelen, der ryger vandpibe, er faldet, men man må ikke tro, at problemet så er løst. Der er jo trods alt stadig mange unge, nemlig 18 procent af alle elever i 9. klasse, der stadig ryger vandpibe, eller som har gjort det i løbet af det seneste år. Derudover formodes vandpiber at være en glidebane til almindelige cigaretter, fordi piberne er med til at opbygge en nikotinafhængighed. Derfor bør der stadig være fokus på at få unge til at lade være med at ryge vandpibe,” siger Lotus Sofie Bast, forsker i tobaksforebyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Forbruget af andre rusmidler stiger

Meget tyder også på, at vandpiberne kan være skiftet ud med andre rusmidler. I hvert fald viser rapporten, at de unges forbrug af flere andre rusmidler som for eksempel cigaretter, alkohol og stoffer generelt set er steget siden 2015 efter mange års nedgang.

Figuren viser andelen (i procent) blandt elever i 9. klasse, der har røget vandpibe i løbet af det seneste år i 2015 og 2019.

Tallene stammer fra den danske del af undersøgelsen The European School Survey on Alcohol and Other Drug, også kaldet ESPAD-undersøgelsen. Undersøgelsen har været gennemført hver fjerde år siden 1995 og har til formål at give et nuanceret billede af europæiske skoleelevers adfærd og vaner, hvad angår blandt tobak, alkohol og stoffer. De danske tal vil kunne sammenlignes med tallene fra andre europæiske lande i en international rapport, som forventes at udkomme til november.

Kontakt:

For spørgsmål vedr. rygning og tobaksforebyggelse: Lotus Sofie Bast, forsker og strategisk leder, telefon: 6550 7809, e-mail: loni@si-folkesundhed.dk

For spørgsmål vedr. rapporten og undersøgelsen: Ola Ekholm, seniorrådgiver, telefon: 6550 7772, e-mail: oek@si-folkesundhed.dk, begge fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Vil du læse mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: 19.08.2020