Skip to main content
Ugens tal, uge 33

Skoler får inspiration til at indføre røgfri skoletid

Alle grundskoler skal indføre røgfri skoletid i løbet af det nye skoleår. En ny minirapport fra Center for Interventionsforskning giver inspiration og gode råd

Som led i regeringens handleplan mod tobak skal alle grundskoler i dét skoleår, der lige er startet, indføre røgfri skoletid. Det vil sige, at eleverne ikke må ryge, snuse eller dampe i skoletiden, uanset om de befinder sig på skolen eller ej.

En del skoler har allerede indført røgfri skoletid, men til de skoler, der endnu ikke er kommet med på vognen, kommer nu en hjælpende hånd.

Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed forsker i, hvordan man undgår, at elever begynder at ryge – og centret udgiver nu en minirapport med gode råd og erfaringer fra de skoler, der allerede har indført røgfri skoletid.

Bliver lettere med tiden

Et godt råd er for eksempel at have ekstra gårdvagter til at håndhæve forbuddet eller tage en snak med de elever, der synes, det er svært at holde sig røgfri i skoletiden, og som har brug for støtte. 

En anden erfaring er, at det kan være svært at indføre røgfri skoletid, og at mange skoler tøver, fordi de oplever det som en uoverskuelig og meget ressourcekrævende opgave at arbejde med de nye regler og for eksempel at skulle kontrollere elevernes rygning.

Men ifølge rapporten bliver det allerede i løbet af det første års tid nemmere for skolerne at arbejde med røgfri skoletid, og efter to år er der stort set ikke længere skoler, der finder det svært.

”Selvom det kan virke som en stor opgave for skolerne at indføre røgfri skoletid, så viser vores forskning, at det godt kan lade sig gøre. Skolerne finder ret hurtigt ud af, at det ikke er så svært eller tidskrævende at kontrollere, om eleverne ryger, og hvis skolerne samtidig melder klart og tydeligt ud til eleverne, hvad der forventes af dem, så falder behovet for kontrol også drastisk,” siger forsker i tobaksforebyggelse ved Center for Interventionsforskning, Lotus Sofie Bast, der har været med til at skrive minirapporten.

”Samtidig kan vi se, at det nytter at indføre røgfri skoletid. På de skoler, hvor der er stramme regler, og hvor reglerne kommunikeres tydeligt ud, er der færre elever, der ryger,” siger hun.

Inddrag elever og forældre

Et andet godt råd er at inddrage eleverne og sammen med dem finde ud af, hvordan de kan komme igennem skoledagen og måske især frikvartererne uden at ryge. Skolerne skal også huske at informere forældrene, så de også kender præmissen i tilfælde af, at deres barn bryder reglerne, og skolen derfor kontakter dem.

Den første danske kommune indførte røgfri skoletid i 2012, og især i de seneste år har mange skoler og kommuner indført røgfri skoletid for at forebygge rygning blandt eleverne. I dag har 37 kommuner landet over på eget initiativ indført røgfri skoletid.

Fra forskning til praksis

Minirapporten er den niende i en serie ved navn Forskning til Praksis. Målet med serien er at tage grundtankerne fra centrets evidensbaserede sundhedsinterventioner og præsentere dem på lettilgængelig vis for en bred målgruppe.

Rapporten er skrevet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt:

Lotus Sofie Bast, forsker i tobaksforebyggelse, e-mail: loni@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7809, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og medforfatter på rapporten, projektleder Tenna Børsting Christiansen, e-mail: tennabc@cancer.dk, tlf.:  3525 7538, Kræftens Bekæmpelse. 
Vil du vide mere?

Se minirapport

Redaktionen afsluttet: 12.08.2020