Skip to main content

Røgfri skoletid

11-08-2020

Fra politisk hånd er der indgået aftale om ved lov at indføre røgfri skoletid for elever på alle landets grundskoler. Røgfri skoletid indebærer, at ingen elever må ryge i skoletiden, uanset om de befinder sig på skolens matrikel eller uden for skolens område. 

Denne minirapport deler de erfaringer og udfordringer, som elever, lærere og skoleledere på grundskoler har oplevet i forbindelse med indførelsen af røgfri skoletid – og minirapporten præsenterer samtidig råd og tips til, hvordan røgfri skoletid kan implementeres baseret på de faktiske oplevelser ude fra skolerne. 

 

Forfattere: Simone Gad Kjeld, Tenna Christiansen, Stine Glenstrup Lauemøller, Lotus Sofie Bast