Skip to main content
Uge 33, 2015

Langt de fleste unge synes godt om at gå i skole

Landets gymnasie- og erhvervsskoleelever er glade for at gå i skole

I disse dage starter rigtig mange unge på en ungdomsuddannelse, og det bliver de sandsynligvis glade for.

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser nemlig, at langt de fleste gymnasie- og erhvervsskoleelever kan lide at gå i skole.

I undersøgelsen svarer 83 procent af gymnasieeleverne og 87 procent af erhvervsskoleeleverne, at de synes meget godt eller godt om at gå i skole (figur 1).

Lidt flere drenge end piger er glade for at gå i skole, og der stort set ikke ses forskelle i skoletilfredshed på tværs af regioner. I Region Nordjylland og Region Syddanmark synes 84 procent af eleverne meget godt eller godt om at gå i skole, mens tallene er 83 procent i Region Midtjylland og Region Hovedstaden og 82 procent i Region Sjælland.

Tallene stammer fra Ungdomsprofilen 2014, en omfattende undersøgelse af unges sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

Undersøgelsen bygger på svar fra omkring 75.000 unge.

”Det er helt klart positivt, at så mange unge kan lide at gå i skole. Unge, som er glade for at gå i skole, har generelt lettere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og trives i det hele taget bedre,” siger forsker og projektleder Pernille Bendtsen.

Selvom størstedelen af de unge trives i skolen, er der dog også en del, der synes mindre godt eller ligefrem dårligt om at gå i skole. Således svarer cirka hver syvende gymnasielev og hver tiende elev på en erhvervsuddannelse, at de synes mindre godt eller dårligt om at gå i skole.

Figur 1: Andel elever, der synes meget godt eller godt om at gå i skole

Ungdomsprofilen er den største spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført af danske unges sundhed. I alt har 75.096 unge deltaget, heraf 70.546 gymnasieelever (STX og HF) og 4.550 elever på erhvervsuddannelser.

Den 26. august offentliggøres en samlet rapport med undersøgelsens resultater.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 12.08.2015