Skip to main content
Uge 32, 2019

Flere og flere borgere generes af trafikstøj

Andelen af danskere, der er generet af larm fra trafikken, er mere end fordoblet siden år 2000

Lastvogne, biler og motorcykler, der drøner forbi på vejene og forstyrrer og larmer. Dét er, hvad danskerne i stigende grad oplever, viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

I alt 12.700 personer på 16 år eller derover har bidraget til rapporten og svaret på, om de oplever forskellige gener, når de hjemme. Én af de ting, der forstyrrer mest, er trafikstøjen uden for vinduerne. Godt 14 procent af de adspurgte svarer, at de har været lidt eller meget generet af trafikstøj inden for de seneste to uger.

Det er mere end en fordobling siden 2000, hvor Statens Institut for Folkesundhed også undersøgte oplevelsen af gener fra trafikstøj. Dengang svarede seks procent, at de var generet af trafiklarm.

”Rapporten viser ikke, hvad stigningen skyldes, men den kan hænge sammen med, at der er kommet mere trafik og flere biler på vejene. En anden mulighed kan være, at folk også er blevet mere følsomme over for støj fra trafikken,” siger akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed, Heidi Rosendahl, der har været med til at udarbejde rapporten.

Mest larm i lejligheder

Det er især personer, der bor i lejlighed, der må lægge ører til larm fra trafikken.

Cirka 22 procent af dem, der bor i lejlighed, er generet af trafikstøj, mens det gælder 10 procent af dem, der bor i hus.

Farligt for helbredet

Ifølge Heidi Rosendahl er det vigtigt at holde øje med befolkningens oplevelse af støj.

”Vi har tidligere påvist en sammenhæng mellem gener fra trafikstøj og stress og dårligt mentalt helbred. Det betyder, at man ikke kan underkende støj som en risikofaktor, når vi taler mental sundhed,” siger hun og påpeger, at støjgener ikke blot påvirker den mentale sundhed, men også kan øge risikoen for hjertekarsygdomme, fordi støjen kan øge stressniveauet i kroppen.

Udover trafikstøj viser rapporten, at danskerne også plages af andre gener, såsom nabostøj og lugt fra naboens brændeovn eller tobaksrøg.

Figuren viser andelen i procent, der har været lidt eller meget generet trafikstøj inden for de seneste 14 dage. År 2000-2017.

Tallene stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne.

Kontakt

Heidi Rosendahl, akademisk medarbejder, telefon 6550 7792, e-mail: harj@si-folkesundhed.dk, eller Michael Davidsen, seniorforsker, telefon 6550 7788, e-mail: md@si-folkesundhed.dk.

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 07.08.2019