Skip to main content

Boligmiljø

25-06-2019

I denne undersøgelse er gener i boligmiljøet belyst ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år eller derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY). I SUSY-2017 er gener i boligmiljøet blevet belyst ved hjælp af en række spørgsmål til konkrete miljøgener inden for de seneste 14 dage.

 

Forfattere: Caroline Holt Udesen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm