Boligmiljø

25-06-2019

I denne undersøgelse er gener i boligmiljøet belyst ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år eller derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY). I SUSY-2017 er gener i boligmiljøet blevet belyst ved hjælp af en række spørgsmål til konkrete miljøgener inden for de seneste 14 dage.

 

Forfattere: Caroline Holt Udesen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies