Skip to main content
Ugens tal, uge 27

Diabetikere har markant dårligere helbred

Personer med type 1- og type 2-diabetes er mere stressede og har oftere et dårligere fysisk og mentalt helbred end resten af befolkningen, viser ny rapport

Diabetikere har et dårligere fysisk og mentalt helbred. De er mere stressede, har oftere andre kroniske sygdomme og føler sig oftere nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig.

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Diabetesforeningen.

Formålet med rapporten har været at undersøge dels sundhedstilstanden blandt type 1-diabetikere og type 2-diabetikere , dels om sundhedstilstanden adskiller sig fra den øvrige befolkning.

Især type 2-diabetekere adskiller sig

Rapporten viser, at især personer med type 2-diabetes adskiller sig på mange af de parametre, der er spurgt ind til. For eksempel har omkring hver tredje med type 2-diabetes dårligt fysisk helbred, mens det gælder hver syvende i den øvrige befolkning.

Knap 12 procent af personer med type 2-diabetes har en lungesygdom, og seks procent har haft en blodprop i hjertet, mens det gælder for henholdsvis syv og to procent blandt resten af befolkningen. Samtidig har godt syv procent af personer med type 2-diabetes ikke nogen at tale med i tilfælde af problemer, mens det gælder for fire procent blandt resten af befolkningen.

En folkesygdom i vækst

Diabetes er en kronisk sygdom, der er karakteriseret ved forhøjet blodsukker i kroppen på grund af defekter i insulinsekretionen eller/og insulinens virkning.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen anslår, at der i Danmark er 25.925 personer med type 1-diabetes og 241.425 personer, der lider af type 2-diabetes. En tidligere rapport fra Statens Institut for Folkesundhed har vist, at antallet af personer med type 2-diabetes vil stige markant frem mod 2030. Diabetes udgør dermed et væsentligt folkesundhedsproblem.

Datagrundlaget i rapporten stammer fra spørgeskemaundersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som er sammenkørt med data fra både Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Omkring 183.000 danskere besvarede spørgeskemaet om deres sundheds- og sygelighed, heraf cirka 11.000 diabetikere.

Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Kontakt

Forskningsgruppeleder og forsker Maja Jørgensen, e-mail: mbha@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7730, og seniorforsker Michael Davidsen, e-mail: md@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7788, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vil du vide mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: