Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt personer med diabetes

02-07-2020
Rapporten Sundhedstilstanden blandt personer med diabetes - Analyser baseret på Den Nationale Sundhedsprofil 2017 belyser sundhedstilstanden blandt personer med type 1-diabetesog type 2-diabetes inden for emnerne selvvurderet helbred og trivsel, sundhedsadfærd og overvægt, sygelighed og sygdomskonsekvenser og sociale relationer.
 
Denne rapport benytter spørgeskemadata fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 og register-oplysninger fra Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Til at identificere personer med type 1- eller type 2-diabetes anvendes algoritmer baseret på oplysninger fra henholdsvis Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret, som benyttes i Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser. For hver indikator foretages en sammenligning mellem personer med type 1-diabetesog type 2-diabetes og den øvrige danske befolkning.
 

 

Forfattere: Maja Bæksgaard Jørgensen, Tina Harmer Lassen, Helle Marie Vulff, Cathrine Juel Lau, Michael Davidsen