Skip to main content
Uge 27, 2013

Mange voksne ønsker sundere vaner

Bedre KRAM-vaner

Langt de fleste af de voksne danskere der har usunde kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner, ønsker at forbedre disse såkaldte KRAM-faktorer, som har betydning for det generelle helbred og risiko for en række sygdomme.

På landsplan siger 80 % af de voksne, som vurderer deres kostvaner som usunde, at de gerne vil spise sundere. Blandt dem som siger, at deres form er dårlig eller mindre god, ønsker 81,7 % at være mere fysisk aktive. Blandt dem, der ryger hver dag, vil 74 % gerne holde op, og blandt kvinder som drikker over 14 genstande alkohol om ugen og mænd som drikker over 21 genstande om ugen, ønsker 27,8 % at nedsætte eget alkoholforbrug.

Der er, som figuren viser, ikke den helt store forskel på borgeres ønsker i landets fem regioner, men når man sammenligner kommunerne, bliver forskellene større. Tallene er fra den seneste nationale sundhedsprofil, der bygger på et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning, og som har resultater på både nationalt, regionalt og kommunalt plan.

Andel voksne i procent i regionerne med ønske om forandringer af egne KRAM-vaner

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 02.07.2013