Skip to main content

Årsberetning

14-12-2013

Denne årsberetning fra Databasen Børns Sundhed er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 5.506 børn, der har gennemgået indskolingsundersøgelen i skoleåret 2011/12. Børnene er fordelt på elleve kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Køge, Rødovre og Tårnby. Årsberetningen rapporterer resultater for den samlede population og for hver enkelt kommune. 

Data er indhentet ved brug af en kvalitetsudviklet sundhedsplejerskejournal. Dette betyder ensartet praksis samt en systematisk og sammenlignelig dokumentation af sundhedsplejerskernes ydelser. Alle kommuner, der anvender elektroniske journaler, der er godkendt til at levere data til Børns Sundhed, kan tilslutte sig databasen og indgå i samarbejdet.

 

Forfattere: Sanne Ellegaard Jørgensen, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein