Skip to main content
Uge 27, 2009

Motion øger ikke gravides risiko for at føde for tidligt

Motion og for tidlig fødsel

Kvinder, der dyrker motion i graviditeten, har tilsyneladende ingen øget risiko for at føde før tiden. Tværtimod er de lidt mindre tilbøjelige til at føde for tidligt end ikke-aktive kvinder. Det viser en stor dansk undersøgelse af gravide kvinder.

I undersøgelsen var de motionerende kvinders risiko for at føde for tidligt næsten 20 % mindre end hos kvinder, der ikke dyrkede motion, og det forhold var upåvirket af både mængden og typen af motion. Man kunne tænke sig, at motion kunne have forskellig effekt på forskellige grader af for tidlig fødsel, men i en undersøgelse af hhv. ekstremt, meget og moderat for tidlige fødsler var der ingen nævneværdige forskelle, ligesom resultaterne heller ikke ændrede sig mærkbart i en delundersøgelse af tvillinge- og trillingegraviditeter.

Fysisk aktivitet har vist sig at have afgørende betydning i forebyggelsen af en række sygdomme og prioriteres derfor højt i både sundhedsfremme og sygdomsbehandling. Dette gælder nu også i svangreomsorgen, hvor gravide kvinder anbefales minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet om dagen. Men fordi graviditeten er en periode med store fysiske forandringer hos moderen, hvor der skal tages hensyn til det ufødte barn, er det vigtigt med forskning specifikt målrettet graviditetsperioden.

Resultaterne stammer fra 87.323 graviditeter i den danske Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorte, hvori der blandt andet findes detaljerede oplysninger om motion fra to forskellige tidspunkter i graviditeten. Oplysningerne er indsamlet via omfattende telefoninterviews i perioden 1996-2002 og er sammenkoblet med data om for tidlig fødsel fra Det Medicinske Fødselsregister. I analyserne er der taget højde for, at en række forhold kan være forskellige hos motionerende og ikke-motionerende kvinder, fx livsstilsvaner og uddannelsesniveau.

Mange forskellige forhold skal tages i betragtning, når der skal rådgives om fysisk aktivitet under graviditeten, men resultaterne fra denne undersøgelse taler ikke imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at gravide kvinder bør være fysisk aktive.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 01.07.2009