Skip to main content

Physical exercise during pregnancy and reproductive outcomes

02-12-2009

Ph.d.-afhandling om fysisk aktivitet under graviditet.

Afhandlingen belyser de mulige konsekvenser for fosteret af moderens motion under graviditeten. Alle fire studier i afhandlingen baserer sig på data fra ca. 90.000 graviditeter i den danske Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorte, hvori der findes detaljerede oplysninger om motion fra to forskellige tidspunkter i graviditeten.

Omkring en tredjedel af kvinderne dyrkede motion; lidt flere i begyndelsen af graviditeten og lidt færre i slutningen. Flest kvinder svømmede, cyklede eller dyrkede andre ’low impact’ aktiviteter. Højere alder, at være studerende, at have en spiseforstyrrelse, højere alkoholindtag og sundere kost var prædiktorer for at dyrke regelmæssig motion, defineret som motion mindst tre gange om ugen.

 

Forfatter: Mette Juhl