Skip to main content
Uge 26, 2016

Lav dødelighed og lav risiko for blodprop i hjernen i forbindelse med hjerteoperationer

Årsberetning: Landets hjertecentre lever op til krav om lav dødelighed og lav risiko for blodprop under hjerteoperationer

Der er både lav risiko for at få en blodprop i hjernen og for at dø i forbindelse med en ballonudvidelse eller en bypassoperation på et af landets hjertecentre.

Det fremgår af Dansk Hjerteregisters årsberetning for 2015.

Dansk Hjerteregister monitorerer løbende blandt andet kvaliteten af de hjerteundersøgelser og hjerteindgreb, der udføres på landets hjertecentre.

I årsberetningen konkluderer registeret, at hjertecentrene lever op til det kvalitetsmål, der stilles til dem, hvad angår blodprop i hjernen, nemlig at højest 0,5 procent af alle hjertepatienter må pådrage sig en blodprop i hjernen i forbindelse med en ballonudvidelse og højest 0,2 procent må få det efter en bypassoperation.

Dødelig lavere end fastsatte mål

Hvad angår dødelighed, lever centrene også op til målene.

Tabel 1 viser tallene for hele landet.

2, 8 procent af patienterne, der fik en ballonudvidelse, døde i løbet af et år efter deres operation, mens det gjaldt for 1,3 procent af patienterne, der fik en bypassoperation.

Tallene er lavere i forhold til de fastsatte mål om, at mindre end tre procent af patienterne må dø inden for et år efter en ballonudvidelse eller bypassoperation.
Det er Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, der har fastsat grænserne.

Manglende registrering

Dansk Hjerteregister finder omvendt, at det lave antal af patienter med blodprop i hjernen blandt andet indikerer, at hjertecentrene har en "manglende registrering" af blodprop i hjernen.

Af årsberetningen fremgår det, at registreringerne udfordres af, at en blodprop i hjernen ofte opstår efter, at patienten har forladt lejret og dermed efter færdigregistreringen.

Dansk Hjerteregister har sekretariat på Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Tabel 1: Andelen af patienter, der pådrog sig en blodprop i hjernen i forbindelse med ballonudvidelse og bypassoperation samt andelen af patienter, der døde indenfor et år efter ballonudvidelse og bypassoperation på landsplan. PCI=Ballonudvidelse. CABG: Bypassoperation.

Note : *tal for dødelighed er baseret på udvalgte subgrupper indenfor PCI (Stabil angina) og CABG (EuroSCORE 0-4).

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 29.06.2016