Skip to main content

Dansk Hjerteregister

14-12-2016

Størstedelen af de patienter, der registreres i Dansk Hjerteregister, lider af iskæmisk hjertesygdom; en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark. Registeret omfatter også patienter med hjerteklapsygdom. De invasive procedurer udføres for på lang sigt at bedre overlevelsen og livskvaliteten for patienterne, men kan i sig selv være forbundet med risiko.

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer. Rapporten er årsrapporten for 2015

Registeret er godkendt af Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet, og finansieres af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet.

 

Forfattere: Cengiz Özcan, Jonas Vive, Michael Davidsen, Gunnar Gislason