Skip to main content
Uge 26, 2013

Faldende dødelighed efter åben hjerteklapoperation

Hjertebehandlingen i Danmark

Andelen af patienter, der er døde indenfor 30 dage efter de har fået en åben hjerteklapoperation, er faldet i løbet af de seneste ti år. Det viser hospitalernes indrapporterede data til Dansk Hjerteregister, som har adresse på SIF. Således er 30-dages-dødeligheden på det laveste niveau i 2011-2012. Ved åben hjerteklapoperation åbnes brystkassen med et snit på langs af brystbenet. Data fra Dansk Hjerteregister viser samtidig, at de patienter, der får en åben hjerteklapoperation i gennemsnit er blevet ældre og mere syge. Man kunne derfor forvente, at andelen der dør indenfor 30 dage efter en operation ville være stigende, men det modsatte er altså tilfældet. Det viser nye resultater om kardiologiske og hjertekirurgiske indgreb, som offentliggøres i dag i Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2012.

Den observerede tendens med fald i dødeligheden efter åben hjerteklapkirurgi, demonstrerer den høje faglighed og kvalitet af hjertekirurgisk behandling i Danmark. Indenfor de seneste år er der sket en udvikling i operationsteknikker, og det er nu muligt at udføre kateterbaserede hjerteklapoperationer gennem indstik f.eks. i en pulsåre i lysken (perkutant). Disse indgreb udføres for øjeblikket først og fremmest på patienter som ikke kan opereres med traditionel åben hjerteklapoperation eller som har meget høj operationsrisiko. Da disse indgreb endnu ikke registreres fuldt ud i Dansk Hjerteregister, indgår de ikke i denne opgørelse. Det er planen om nogle år - når flere data er indsamlet - at offentliggøre resultaterne af alle former for hjerteklapindgreb samlet i Dansk Hjerteregisters Årsberetning, og hvis muligt at sammenligne resultaterne for de traditionelle åbne hjerteklapoperationer med den nye type af hjerteklapoperationer.

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk database, som følger behandlingsindsatsen for patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom; sygdomme som uden behandling er forbundet med nedsat livskvalitet, sygelighed og tidlig død. Registeret overvåger landets kardiologiske og kirurgiske afdelinger i forhold til bl.a. ballonudvidelse (PCI), bypassoperationer (CABG) og hjerteklapoperationer. Indgrebene foretages fordi de korrekt udført kan bedre livskvaliteten og livslængden, men indebærer i sig selv en risiko og det er derfor vigtigt at komplikationer og dødelighed monitoreres nøje. Årsberetning 2012 konkluderer, at behandling af hjertesygdom i Danmark samlet set er af høj og ensartet kvalitet.

30 dages dødelighed i % for perioden 2003-2004 til 2011-2012

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 26.06.2013