Skip to main content
Uge 26, 2011

Børn overlever oftere druknehændelser end ældre

Druknestatistik

SIF udgiver hvert år en statistik over druknedødsfald i Danmark i samarbejde med TrygFonden. Statistikken vedr. 2001-2009 er netop udkommet og beskriver udviklingen og årsagerne til druknedødsfald. I den nye druknestatistik er der denne gang suppleret med en analyse af personer, som har været tæt på at drukne og bringes til sygehus for behandling. Af de 562 nærdruknede, der blev behandlet på sygehus i løbet af de ni år overlevede 439 personer, mens 123 døde.

Analyserne viser at langt de fleste børn 0-14 år, der behandles på sygehuset efter en nærdrukningshændelse, overlever, 91%, mens det langt sjældnere er tilfældet blandt ældre personer over 65 år (58% overlever). Forskellen i overlevelsen hos børn og midaldrende/ældre personer kan bl.a. skyldes et skrøbeligere helbred hos de ældre, men også at druknehændelserne for børn og unge i højere grad sker om sommeren og i situationer, hvor andre er til stede, som kan tilkalde hjælp.

Figuren viser aldersfordelingen af de sygehusbehandlede personer efter nærdrukningshændelse i perioden 2001-2009. Herudover kommer et ukendt antal der bliver reddet og færdigbehandles på stedet af livreddere eller ambulancefolk; disse er ikke medtaget i figuren.

Antal overlevende og døde blandt sygehusbehandlede personer efter druknehændelse 2001-2009, opdelt på alder

Størstedelen af de sygehusbehandlede drukneofre, 56%, var ulykkesrelaterede, 6 % var selvmordsforsøg og for en stor del var årsagen ukendt.

Blandt de sygehusbehandlede var overlevelsen mindst, 68 % blandt de, der nærdruknede i havet og søer. Noget større var overlevelsen ved nærdrukning på stranden og i fri natur i øvrigt, 84 %. Til gengæld overlevede næsten alle, der var tæt på at drukne i skoler/institutioner 100 %, svømmehaller, 98 %, parker og forlystelser, 100 %.
Overlevelsen var størst i sommermånederne, 83 % og mindst i vintermånederne, 70 %.

Druknestatistikken er finansieret af TrygFonden.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 29.06.2011