Skip to main content
Uge 25, 2015

Gymnasieelever drikker ikke nær så ofte alkohol som førhen

Danske gymnasieelever drikker ikke længere nær så hyppigt som i 1997

Der er i løbet af de seneste 18 år sket en ændring af drikkekulturen blandt danske gymnasieelever, hvis man kigger på, hvor ofte eleverne får alkohol indenbords.

Endnu ikke offentliggjorte tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at gymnasieelever ikke drikker alkohol nær så hyppigt som i 1997.

Dengang angav 59 procent af gymnasieeleverne, at de drak alkohol næsten hver weekend eller hver weekend. I 2014 var det tal faldet til 46 procent.

Tallene stammer fra Ungdomsprofilen 2014, en omfattende undersøgelse af blandt andet unges sundhedsadfærd. Undersøgelsen bygger på data og svar fra omkring 75.000 unge.

"Det er selvfølgelig positivt, at udviklingen går den vej, og at gymnasieelever ikke længere drikker alkohol nær så ofte. Men når det er sagt, må man ikke glemme, at niveauet af alkoholindtaget stadig er højt. Danske gymnasieelever stadig drikker meget," siger professor Janne Tolstrup, der leder undersøgelsen.

Ifølge Ungdomsprofilen drikker henholdsvis 21 procent af pigerne og 19 procent af drengene på gymnasierne mere end 14 og 21 genstande om ugen.

Figuren viser, hvor mange procent af gymnasieeleverne, der aldrig drikker alkohol, drikker alkohol i enkelte weekender, næsten hver weekend eller hver weekend, i henholdsvis 1997 og i 2014.

Ungdomsprofilen er en omfattende spørgeskemaundersøgelse gennemført på gymnasier og erhvervsskoler. I alt har 75.096 unge deltaget, heraf 70.546 gymnasieelever, inklusive HF, og 4.550 erhvervsskoleelever.

Formålet med Ungdomsprofilen er at tilvejebringe et billede af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt danske unge.

Til efteråret offentliggøres en samlet rapport om undersøgelsens resultater.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.06.2015