Skip to main content
Uge 24, 2015

Over halvdelen af alle nyfødte vækker bekymring hos sundhedsplejersken

Sundhedsplejerskerne finder tre eller flere problemer hos over 55 procent af alle 0-årige

Når sundhedsplejersken kommer på besøg hos en nybagt familie, er det for at se, om den nyfødte baby trives og udvikler sig, som den skal. Gør babyen ikke det, eller er der andre udfordringer eller problemer i familien, som der skal følges op på, noterer sundhedsplejersken det i sin journal.

Nu viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed, at over halvdelen af alle spædbørn og deres familier - 55,4 procent - giver anledning til tre eller flere bemærkninger i sundhedsplejerskernes journaler i løbet af barnets første leveår.

Samtidig er der i stort set alle journaler - 90,4 procent - mindst én bemærkning.

"Bemærkningerne går for eksempel på udfordringer med at spise. Det kan være, at barnet spiser for lidt, ikke vil spise eller får den forkerte mad, ligesom der også kan være problemer med at amme. Men der kan også være bemærkninger til barnets hovedfacon, at moren virker trist, lider af søvnproblemer, eller at barnet ikke udvikler sig motorisk som forventet," fortæller professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Første store undersøgelse af spædbørns sundhed

Undersøgelsen omhandler 6.567 børn født i 2013 i 15 kommuner, og data kommer fra sundhedsplejerskernes journaler. Det er første gang, at forskere har fået et så bredt indblik i småbørns sundhed.

"Journalerne giver indsigt i nogle sundhedsproblemer, som måske synes banale, men som kan have stor indflydelse på barnets udvikling, såfremt der ikke tages hånd om dem," siger Bjørn Holstein.

Sundhedsplejerskerne bruger netop bemærkningerne som en slags rettesnor for, hvad der skal tages hånd om og følges op på ved kommende besøg.

53 procent får bemærkninger til spisning

Figuren viser, hvad bemærkningerne handler om.
Et eksempel er, at der er bemærkninger til spisning for 53 procent af alle børn i første leveår.

Et andet eksempel er motorik. Figuren viser, at 42 procent af børnene har bemærkninger til motorikken. For det helt lille barn kan det dække over problemer med at holde hovedet. Lidt senere i første leveår kan det dække over, at barnet ikke kan trille, sidde eller bevæge sig som forventet.

Et tredje eksempel er bemærkninger til mors psykiske tilstand, som findes i 32 procent af alle journalerne.

Det kan dække over en reel fødselsdepression, eller at moderen er præget af tristhed, angst, søvnproblemer eller lignende.

Figur 1: Procent af alle børn, som har bemærkninger til disse sundhedsproblemer i løbet af første leveår.

Bemærkninger i alle befolkningsgrupper

Der er tre eller flere bemærkninger til børn fra alle samfundslag.
Der er en forhøjet sandsynlighed for tre eller flere bemærkninger blandt børn og familier med følgende kendetegn: Mor er førstegangsfødende; barnet vejer under 2.500 gram ved fødslen; der har været komplikationer ved fødslen og i graviditeten; mor er uden for arbejdsmarkedet, er handicappet eller har en sygdom; barnet bor sammen med rygere; mor er yngre end 25 år; og barnet er en dreng.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 10.06.2015