Skip to main content

Sundhedsplejerskens indsatser for 0-årige børn

28-11-2015

I de seneste år har Databasen Børns Sundhed benyttet data fra sundhedsplejerskernes journaler til at lære mere om børns sundhed, fx om problemer med overvægt, motorik, amning, gråd og uro samt spise- og søvnproblemer. I årets rapport rettes opmærksomheden mod sundhedsplejerskernes indsats: Hvad finder de af problemer og behov for indsats, hos hvor mange børn, og hvad gør de ved det fx i form af henvisninger og behovssundhedspleje.

Sundhedsplejerskerne ser næsten alle børn flere gange i løbet af barnets første leveår. Deres journaler giver en unik indsigt i børns sundhed og sundhedsplejerskernes indsats. Dermed giver rapporten et nyt og værdifuldt grundlag for planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for småbørn og deres familier. 

 

Forfattere: Sofie Weber Pant, Anette Johansen, Bjørn Holstein