Skip to main content
Uge 24, 2011

Rygproblemer er skyld i betydeligt fravær fra arbejdsmarkedet

Rygproblemer og fravær

Danskerne er fraværende fra arbejdsmarkedet 2 mio. dage om året pga. rygproblemer, og 10 % af alle førtidspensioner tilkendes på baggrund af en rygdiagnose.

Når danskerne ikke er i stand til at arbejde pga. problemer med ryggen, resulterer det i at samfundet går glip af produktion - det koster samlet set 7,3 mia. kr. om året. De 2,6 mia. kr. skyldes kortsigtet sygefravær, og de 4,7 mia. skyldes permanent tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, dvs. førtidspensionering.

Tallene er fra en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet for Gigtforeningen. I rapporten bliver der sat tal på, hvad rygsygdom og rygsmerter koster det danske samfund. Rapporten ser både på hvad rygsygdom og rygsmerter koster hver for sig, samt hvad rygsygdom og rygsmerter koster samlet set.

Samfundets årlige produktionstab grundet rygsygdom eller rygsmerter (2005-priser)

Beregningerne tager udgangspunkt i selvoplyste årlige sygedage fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2005. I analysen sammenlignes en gruppe af personer med rygproblemer med en kontrolgruppe, og der kontrolleres for alder, køn, socioøkonomisk position, anden langvarig sygdom, samt for nogle livsstilsfaktorer, som kan have betydning for antallet af sygedage. Oplysninger om førtidspensioner stammer fra Ankestyrelsens register over førtidspensioner.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.06.2011