Skip to main content

De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i Danmark

05-08-2011

Rapporten belyser de samfundsmæssige omkostninger blandt personer med rygsygdom og rygsmerter i den voksne danske befolkning. Den viser hvor meget personer med rygsygdom og rygsmerter bidrager til omkostningerne i sygehussektoren, primærsektoren og i form af overførsler fra den offentlige kasse og produktionstab grundet fravær fra arbejdsmarkedet.

Rapporten benytter spørgeskemadata fra den nationale repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2005. Derudover kobles spørgeskemaoplysninger til en række offentlige registre.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet rapporten for Gigtforeningen.

Rapporten på 43 sider kan downloades her på siden.

 

Forfattere: Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel