Skip to main content
Uge 23, 2019

Socialt udsatte diskrimineres af strukturelle forhold på hospitalerne

Hospitalsvæsnets organisering, procedurer og rutiner betyder, at socialt udsatte ikke altid får den behandling, de har brug for, konkluderer ny rapport

Den måde, som hospitalsvæsnet er organiseret på med en høj grad af specialisering, hurtige patientforløb og en forventning om, at patienterne selv tager ansvar for deres behandling, risikerer at bidrage til en forskelsbehandling af socialt udsatte, såsom hjemløse eller mennesker med misbrug eller psykisk sygdom.

Det konkluderer en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, hvis formål netop er at belyse socialt udsattes oplevelser med sundheds- og hospitalsvæsnet.

Ifølge undersøgelsen er hospitalsvæsnet i dag i højere grad indrettet til ressourcestærke patienter end til socialt udsatte patienter, hvis livssituation ofte er kendetegnet ved en kompleks sammensætning og ophobning af fysiske, psykiske og sociale problemer.

”På hospitalerne skal det gå hurtigt, der er accelererede patientforløb, og afdelingerne har en høj grad af specialisering. Samtidig forventes det, at patienter opfører sig på en bestemt måde og følger med i eget behandlingsforløb og overholder aftaler. Det er selvfølgelig forhold, der gælder for alle patienter, men de rammer socialt udsatte særligt hårdt, fordi de i forvejen er sårbare. De opfører sig anderledes, er ofte uden pårørende og kan have sværere ved at navigere i hospitalsvæsnet,” fortæller seniorforsker Pia Vivian Pedersen, Statens Institut for Folkesundhed, der står bag rapporten.

Disse strukturelle forhold kan ifølge rapporten være årsag til, at socialt udsatte eksempelvis ikke bliver tilstrækkeligt smertedækket, ikke bliver taget imod på en ordentlig måde, ikke får omsorg eller en tilstrækkelig behandling, måske fordi de selv vælger at forlade hospitalet før tid.

To verdener støder sammen

Undersøgelsen bunder i kvalitative interviews med socialt udsatte borgere og sundhedsprofessionelle, der arbejder med socialt udsatte til daglig. Pia Vivian Pedersen har blandt andet interviewet social- og gadesygeplejersker, der fortæller, at det på mange måder er ’to verdener, der støder sammen’, når den socialt udsatte borger kommer på hospitalet.

”Sygeplejerskerne oplever, at hospitalerne ikke er gearet til at håndtere den sårbare situation, som den udsatte patient ofte befinder sig i. Hospitalsvæsnet er blevet specialiseret i en sådan grad, at den almindelige omsorg for patienten og evnen til at se patienten som et helt menneske risikerer at gå tabt. Og det er særligt problematisk for den socialt udsatte patient, som har så mange fysiske og psykiske problemer, og som derfor har brug for at blive set som et helt menneske,” siger Pia Vivian Pedersen.

Hun understreger, at flere hospitaler har ansat socialsygeplejersker, der er med til at forbedre forløbet for socialt udsatte patienter, men at det ikke er et tilbud alle steder.

Undersøgelsen er finansieret af Rådet for Socialt Udsatte og Fonden Ensomme Gamles Værn.

Kontakt

Seniorforsker Pia Vivian Pedersen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, e-mail: pvp@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7813.

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 04.06.2019