Skip to main content

Socialt udsattes møde med sundhedsvæsnet

29-04-2019

Rapporten gør status på socialt udsattes egen opfattelse af deres sundhed, samt hvad der kendetegner socialt udsattes møde med sundhedsvæsnet. Undersøgelsen har til formål at bidrage til en mere nuanceret forståelse af, hvad der karakteriserer socialt udsattes møde og kontakt med egen læge, somatisk hospitalsvæsen, psykiatri og særlige sundhedstilbud målrettet socialt udsatte. Med den viden kan de ansvarlige udvikle indsatser, der gør sundhedsvæsnet mere tilgængeligt for socialt udsatte.

Rapporten henvender sig til sundhedsprofessionelle og andre fagprofessionelle samt til beslutningstagere, politikere og andre, der interesserer sig for social ulighed i sundhed og for socialt udsattes sundhed og trivsel.

 

Forfatter: Pia Vivian Pedersen