Skip to main content
Uge 23, 2017

Kommunerne tilbyder unge ledige motion og fysisk træning

Sved på panden. Stort set alle kommuner tilbyder fysisk træning som del af deres indsats for at få flere unge ledige i uddannelse eller job

Løbetræning, crossfit og gratis medlemskab af det lokale fitnesscenter.

Det er nogle af de aktiviteter, som kommunerne tilbyder unge ledige under 30 år som del af beskæftigelsesindsatsen.

Målet med at få de unge til at røre sig er at hjælpe dem i job eller uddannelse og styrke deres parathed til arbejdsmarkedet. Det sker ud fra devisen, at motion og fysisk aktivitet styrker selvtilliden, skaber overskud og øger motivationen til at søge job. Og motion og fysisk aktivitet er noget, der har vundet genklang i kommunerne. Næsten alle kommuner (92 procent) har indsatser, der inkluderer fysisk aktivitet som en del af beskæftigelsesindsatsen til ledige under 30 år.

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag. Det er første gang, at man har kortlagt de af kommunernes beskæftigelsestilbud, der inkluderer fysisk aktivitet til unge ledige.

"Vi ved, at fysisk aktivitet har en effekt på selvværd og psykisk overskud. Det kan medvirke til, at den unge ledige står stærkere i forhold til sociale og personlige kompetencer og derved får mulighed for at begynde en uddannelse eller komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det positivt, at så mange kommuner tænker i de baner," siger forsker Teresa Holmberg fra Statens Institut for Folkesundhed.

 Stor variation af tilbud

Indholdet af tilbuddene til de unge varierer fra kommune til kommune. Men fælles er, at fysisk aktivitet ofte indgår som ét af flere elementer i beskæftigelsesindsatsen, der også omfatter mere traditionelle tiltag såsom hjælp til jobsøgning. Et eksempel er et tilbud om løbetræning på hold med fokus på opbygning af relationer mellem de unge, mens et andet tilbud blandt andet inkluderer crossfit-træning, kostvejledning og mentorforløb.

 Arbejdsløshed er farligt for helbredet

Arbejdsløsheden er faldende for de fleste aldersgrupper. Men ikke for de 25-29-årige, hvor den er steget over det seneste år fra cirka syv til otte procent. Unge ledige er en gruppe, der er særlig sårbar. Én ting er, at de kan risikere aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En anden ting er, at de også risikerer dårligere helbred. Undersøgelser viser, at hyppigheden af rygning, usunde kostvaner og fysisk inaktivitet er meget højere blandt arbejdsløse end blandt beskæftigede.

Ny intervention skal måle effekt

Ifølge rapporten vurderer kommunerne, at fysisk aktivitet er et meningsfuldt redskab, og at det styrker de unges trivsel og job- og uddannelsesparathed. Dog er der begrænsede opgørelser over, om indsatserne med fysisk aktivitet har effekt, og om de unge kommer i job eller uddannelse.

Derfor vil Statens Institut for Folkesundhed nu udvikle en indsats, hvor man kan måle, hvad fysisk aktivitet betyder for unges muligheder for at komme ind på jobmarkedet eller gå i gang med en uddannelse. Indsatsen vil foregå i en række kommuner, der endnu er ikke er fundet. Her vil de unge ledige i kommunerne få tilbud om fysisk træning sideløbende med, at forskerne undersøger effekten.

 

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 07.06.2017