Skip to main content

Kortlægning

29-07-2017

Rapporten belyser aktuelle og tidligere beskæftigelsesrettede indsatser til unge ledige under 30 år, hvor fysisk aktivitet indgår som en væsentlig komponent. Formålet med kortlægningen er, at få et overblik over omfang, organisering og evaluering af indsatserne.

Denne rapport benytter data fra en spørgeskemaundersøgelse i landets 95 jobcentre. Endvidere anvendes materiale fra seks uddybende interviews. Dataindsamlingen og udfærdigelsen af rapporten forløb fra ultimo november 2016 til og med juni 2017.

 

Forfattere: Christina Bjørk Petersen, Anders Reinhard Kieler, Maja Bæksgaard Jørgensen, Janne Schurmann Tolstrup, Teresa Holmberg, Morten Grønbæk