Skip to main content
Uge 23, 2014

Mistrivsel hos børn

Tegn på mistrivsel hos små skolebørn

Langt de fleste børn i 0. klasse trives og har det godt. Men en lille gruppe trives ikke.
Lidt over fem procent af børn i 0. klasse har tegn på lav almen trivsel, mens omkring 11 procent ikke trives i skolen.
Det viser en ny stor undersøgelse fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Undersøgelsen bygger på oplysninger fra indskolingsundersøgelser af 6623 børn, der gik i 0. klasse i skoleåret 2012- 2013.

Almen trivsel

I undersøgelsen har børnene svaret på, hvordan de opfatter deres sindsstemning både generelt set og i skolen. Børnene har eksempelvis svaret på, om de er meget glade, glade, midt i mellem eller ikke glade.
Hvad angår den almene trivsel, har 5,2 procent af børnene svaret, at de enten har det midt i mellem, eller at de ikke er glade, hvilket i undersøgelsen vurderes til lav almen trivsel.

Lav skoletrivsel

Hvad angår trivslen i skolen, oplever 11,3 procent, at de ikke har det godt. Børnene har svaret, at de i skolen har det enten midt i mellem, eller at de ikke er glade. Det vurderes i undersøgelsen til lav skoletrivsel.
Samtidig viser svar fra forældrene i undersøgelsen, at 3,7 procent af alle børnene har problemer i forholdet til jævnaldrende. Forældrene er blandt andet blevet spurgt, om deres barn er vellidt af andre børn, har mere end én ven, bliver drillet eller helst leger alene.

Mistrivsel hæmmer indlæring

Mistrivsel blandt børn vurderes som et alvorligt problem. Tidligere studier viser, at mistrivsel hæmmer barnets læring og øger risikoen for problemer og mistrivsel i fremtiden.

Det er data fra Databasen Børns Sundhed, der er brugt til undersøgelsen. Databasen er et samarbejde mellem sundhedsplejen i 13 kommuner på Sjælland og Statens Institut for Folkesundhed. Her registrerer sundhedsplejerskerne, som led i databasesamarbejdet, systematisk trivslen hos alle indskolingsbørn.

Figur. Forekomst af tre typer af mistrivsel blandt indskolingsbørn

Begrænset overlap

Ovenstående figur viser, at der som nævnt er 5,2 procent med lav almen trivsel, 11,3 procent med lav skoletrivsel og 3,7 med vanskeligheder i forholdet til jævnaldrende.

Der er 17,2 procent af børnene, der har ét eller flere af disse trivselsproblemer, heraf har 14,2 procent ét trivselsproblem, mens der er 2,7 procent, der har to trivselsproblemer og 0,3 procent, der har alle tre trivselsproblemer.

Hovedindtrykket er derfor, at der kun er et begrænset overlap mellem de tre forskellige trivselsproblemer.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 04.06.2014