Skip to main content

Børns trivsel ved indskoling

02-09-2014

Formålene med rapporten er 1) at beskrive forekomsten af tre indikatorer på mistrivsel: lav selvvurderet almen trivsel, lav selvvurderet skoletrivsel og vanskeligheder i forholdet til jævnaldrende blandt børn, som i skoleåret 2012-2013 er undersøgt af skolesundhedsplejersken ved indskoling, 2) at undersøge sammenhængen mellem disse tre indikatorer på mistrivsel og en række risikofaktorer i barnets første leveår og nuværende situation, 3) at undersøge om der er en ophobning af de tre indikatorer for mistrivsel hos nogle børn, og 4) at beskrive de ovennævnte forhold for hver af kommunerne.

Data stammer fra sundhedsplejerskernes journaler i de tretten kommuner, som for tiden deltager i Databasen Børns Sundhed: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Køge, Rødovre, Roskilde og Tårnby. Det samlede antal børn er 6.636, hvoraf 5.816 (87,6 %) har data om selvvurderet trivsel, og 5.267 (79,3 %) har data fra forældrene om relation til jævnaldrende.

Læs mere om Databasen Børns Sundhed.

 

Forfattere: Sanne Ellegaard Jørgensen, Maria Svendsen, Bjørn Holstein