Skip to main content
Uge 22, 2015

Størstedelen af alle skolebørn er trætte om morgenen

Siden 1980’erne er antallet af morgentrætte skolebørn steget voldsomt

Mere end tre ud af fire skoleelever i 11-15-årsalderen er trætte om morgenen, når de skal i skole. Det viser Skolebørnsundersøgelsen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det svarer til cirka 78 procent, hvilket er mere end en fordobling siden 1988, hvor andelen var omkring 31 procent.

”Der er sket en markant udvikling. Går vi bare én generation tilbage til 1988, så var morgentræthed et fænomen blandt et mindretal. Nu er det et fænomen blandt flertallet, hvilket er bekymrende. Morgentræthed blandt børn er et faresignal,” siger Bjørn Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Bjørn Holstein peger på, at morgentræthed blandt børn ofte hænger sammen med helbredsproblemer, smerter, ringe mental sundhed, svage sociale relationer og problemer i skolen.

Figuren viser, hvor mange procent af de 11-15-årige, som er morgentrætte hver dag, flere dage hver uge og én dag om ugen, i alt 78,3 procent.

Skolebørnsundersøgelsen 2014 er en landsdækkende repræsentativ undersøgelse af sundhed, trivsel og sundhedsadfærd blandt 4.534 skoleelever i femte, syvende og niende klasse.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 27.05.2015