Skip to main content
Ugens tal, uge 21

Danske 15-årige er stadig europamestre i fuldskab og druk

De store danske skoleelever indtager igen en trist førsteplads i Europa, når det kommer til erfaringer med alkohol. Det viser en ny international WHO-rapport med deltagelse af unge fra 45 lande

Danske unge har i mange år haft en kedelig europarekord i fuldskab. Og det har de stadig. 

Ny rapport med data fra 227.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år viser, at det stadig er danske 15-årige, der hyppigst drikker alkohol, og som oftest har prøvet at være fuld. 

For eksempel har 82 procent af de danske 15-årige prøvet at drikke alkohol, mens det gælder 59 procent af deres europæiske jævnaldrende. Samtidig har 65 procent af de danske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42 procent har prøvet at været fuld mindst to gange.

Det er cirka dobbelt så højt som gennemsnittet i Europa. I gennemsnit har 37 procent af de europæiske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 20 procent har været fuld mindst to gange.

Bidrag fra 3.660 danske elever

Tallene stammer fra WHO-studiet ”Health Behaviour in School-aged Children study” (HBSC), der gennemføres hvert fjerde år og omfatter data på skoleelever fra stort set alle europæiske lande.

I det seneste studie har 45 lande bidraget med viden om deres skoleelevers trivsel, helbred og sundhedsadfærd, og derfor er det muligt at sammenligne elever på tværs af lande. Fra Danmark har 3.660 elever i 5., .7, og 9. klasse bidraget til undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema fra Skolebørnsundersøgelsen.

Statens Institut for Folkesundhed står for den danske del af studiet, og her ærgrer det projektleder og forsker Mette Rasmussen, at de danske elever fortsat – ligesom ved sidste undersøgelse – har førertrøjen på, når det kommer til fuldskab.

”Det er bekymrende, at danske elever fortsat har så kedelig alkoholadfærd. Vi ved, at et stort indtag af alkohol – og særligt meget alkohol på én gang – øger risikoen for blandt andet ulykker, vold og sex og stofindtag, som senere fortrydes,” siger Mette Rasmussen.

De 11- og 13-årige drikker meget mindre

Topplaceringen i indtag af alkohol og fuldskab er til gengæld ikke noget, der ses blandt de yngre danske elever på 11 og 13 år. De er placeret omtrent i midten blandt deres jævnaldrende rundt om i Europa, hvad angår erfaringer med alkohol og fuldskab.

”Det er altså særligt de ældste danske skoleelever, som skiller sig ud. Vi ved, at der sker en voldsom ændring, fra de danske unge er 13 år, og til de bliver 15 år. De begynder at feste og bliver del af en kultur, hvor alkohol er en naturlig del af det sociale samvær med venner,” siger Mette Rasmussen.

Undersøgelse om alkohol under coronakrisen

Dataindsamlingen er foregået i 2018 og dermed før coronakrisen. Derfor vides det endnu ikke, hvordan COVID19-situationen og dét, at unge i dag tilbringer mere tid med forældre og mindre tid med venner og skolekammerater, påvirker danske unges alkoholvaner.

Statens Institut for Folkesundhed gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt unge i alderen 15-20 år, som netop belyser dette. Læs mere her

Gode relationer, men bevæger sig for lidt

Den internationale rapport udkommer i dag. Her kan man også læse en god nyhed, nemlig at de danske 15-årige også indtager førstepladsen i Europa, når det kommer til at få støtte fra deres venner. For eksempel oplever 78 procent af de danske unge, at vennerne er der, når de har brug for hjælp, og at de kan dele deres bekymringer med vennerne.

De danske 15-årige har også et godt forhold til deres forældre og ligger også pænt her sammenlignet med resten af Europa.

For eksempel angiver 87 procent af de danske 15-årige, at de har nemt ved at tale fortroligt med deres mor, hvilket placerer dem som nummer otte ud af i alt 45 europæiske lande. 76 procent angiver at have nemt ved at tale fortroligt med deres far, og det giver en plads som nummer fem i toppen.

Til gengæld ser det skidt ud, hvad angår fysisk aktivitet. Danske børn og unge er blandt dem i Europa, som bevæger sig mindst. Det gælder både fysisk aktivitet med hård og moderat intensitet og er særligt udtalt for de 11- og 13-årige skoleelever.

De danske data stammer fra Skolebørnsundersøgelsen.  

Kontakt:

Projektleder og lektor Mette Rasmussen, tlf.: 6550 7870, e-mail: mera@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Vil du vide mere?

WHO-rapport

Læs mere om forskningsprojektet

HBSC

Redaktionen afsluttet: 19.05.2020