Skip to main content
Uge 20, 2018

Patientsikkerhed i psykiatrien skal drives af medarbejderne

Det er vigtigt at skabe de rigtige rammer og arbejdsgange i psykiatrien for, at medarbejderne kan arbejde med at øge patientsikkerheden, fastslår ny rapport

Det er vigtigt, at medarbejdere i psykiatrien er med til at drive arbejdet med at øge patientsikkerheden.

Det fastslår en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Instituttet har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri, som i fire år har arbejdet med metoder til at skabe forbedringer og øge patientsikkerheden på otte forskellige psykiatriske afdelinger i Danmark og på Færøerne. 

Formålet med evalueringen har været at samle op på projektets erfaringer med, hvordan personalet i psykiatrien bedst muligt arbejder med patientsikkerhed, og hvordan et så omfattende projekt som Sikker Psykiatri kan implementeres på de psykiatriske afdelinger, sådan så både ledelse og medarbejdere tager det til sig og tænker patientsikkerheden ind i hverdagen.

Patientsikkerhed handler eksempelvis om at nedbringe tvang, undgå bivirkninger ved den medicinske behandling, nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg og sikre, at samtidige somatiske sygdomme bliver opsporet og behandlet.

"Der er mange ting, som man skal være opmærksom på, hvis et projekt som Sikker Psykiatri skal lykkes. Hverdagen i psykiatrien er travl og præget af mange forskellige opgaver. Derfor er det blandt andet vigtigt, at man får skabt de rigtige rammer og arbejdsgange, der sætter patientsikkerhed på dagsordenen. Derudover er det afgørende, at medarbejderne selv har mulighed for at kunne tage nogle initiativer til fordel for patienternes sikkerhed, og at de ser, at arbejdet med patientsikkerheden gør en forskel for den enkelte patient. Det kunne for eksempel være, at patienterne får afstemt deres medicin og undgår negative bivirkninger, eller at somatiske sygdomme bliver opdaget og behandlet," siger videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen, Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at lave rapporten.

Motiveres af forbedringer

Det er meningen, at projekt Sikker Psykiatri skal udrulles på nationalt plan, og for at dét kan lykkes, skal arbejdet med at øge patientsikkerheden drives af medarbejderne, viser erfaringerne fra projektet.

"Det er jo medarbejderne, der er tæt på patienterne, og som derfor har bedre muligheder for at se patienternes behov og potentialet for forbedringer i sikkerheden. Derfor er en erfaring fra projektet, at det er vigtigt at skabe både en struktur og en kultur, der motiverer og engagerer medarbejderne, og som giver dem mulighed for selv at tage nogle initiativer. Vi kan se i vores evaluering, at den vigtigste motiverende faktor for medarbejderne er konkrete forbedringer for patientsikkerheden," siger Mette Marie Kristensen. 

 

Anbefalinger til patientsikkerhed

Rapporten er udarbejdet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og styregruppen bag projektet. Den peger på en lang række anbefalinger til medarbejdere og ledelse, der fremadrettet skal arbejde med at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien. 

Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra projektet og går blandt andet på, at det er vigtigt at inddrage patienterne og de pårørende i overvejelser og beslutninger om patientsikkerhed, at ledelsen skal have de rette redskaber til at styre og sætte rammerne for patientsikkerheden, og at arbejdet med patientsikkerhed harmoniseres med andre sideløbende tiltag i psykiatrien. 

Kontakt

Videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen

Find profil her

Vil du læse mere?

Fra projekt til varig forbedring. Evaluering af Sikker Psykiatri.

Find rapport her

Redaktionen afsluttet: 16.05.2018