Skip to main content

Fra projekt til varig forbedring

01-06-2018

Evalueringens overordnede formål er at undersøge implementeringen af Sikker Psykiatri med henblik på at uddrage læring og viden, der kan bidrage til at styrke forbedringsarbejdet i psykiatrien mere generelt.

Sikker Psykiatri er et 4-årigt nationalt demonstrationsprojekt, der har til formål at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien ved at 1) reducere overdødeligheden blandt psykiatriske patienter, 2) reducere antallet af patienter, der skades i forbindelse med ambulant eller stationær behandling, samt 3) skabe en varig platform for forbedringer i psykiatrien.

Evalueringen søger at afdække, hvilke forhold der har betydning for implementeringen af Sikker Psykiatri. Det grundlæggende spørgsmål er, hvordan og under hvilke omstændigheder Sikker Psykiatri virker i praksis. Målet er at undersøge, hvad der skal til, for at den viden om forbedringsmetoder og patientsikkerhed i psykiatrien, der danner grundlag for projektet, reelt bliver omsat til praksis.

 

Forfattere: Mette Marie Kristensen, Ida Nielsen Sølvhøj og Anna Paldam Folker