Skip to main content
Uge 20, 2017

Muskel- og skeletlidelser koster 17 mia. kroner om året

Mere end hver fjerde dansker har eller har haft ondt i ryggen, slidgigt, knogleskørhed eller diskusprolaps, og det har store samfundsmæssige omkostninger

Statens Institut for Folkesundhed har lavet en opgørelse af, hvad muskel- og skeletlidelser samlet set koster samfundet om året.

Beregningerne bygger på data fra 2010 og viser, at danskernes dårlige rygge, slidgigt, leddegigt, knogleskørhed, diskusprolapser og andre rygsygdomme samlet set koster 17,2 mia. kroner om året.

Undersøgelsen viser også, at mere end hver fjerde dansker i 2010 led af muskel- og skeletlidelser eller følgevirkninger heraf.

"Det er første gang, at man har lavet en beregning af de samlede omkostninger ved muskel- og skeletlidelser, og vi kan nu konstatere, at de samfundsmæssige omkostninger er meget høje. Data er indsamlet i 2010, og alt tyder på, at omkostningerne i 2017 kun er blevet endnu højere, da forekomsten af muskel- og skeletlidelser er steget," siger forsker Maja Bæksgaard Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Undersøgelsen er udarbejdet for Gigtforeningen. Den viser, at omkostninger til behandling udgør 8 mia. kroner om året. Omkostninger til behandling dækker blandt andet over medicin, indlæggelse på sygehuset og behandling hos den praktiserende læge, fysioterapeut og kiropraktor.

Tab af arbejdskraft

Samtidig er det kort- og langsigtede produktionstab forbundet med muskel- og skeletlidelser 9,2 mia. kr. Produktionstabet skyldes, at muskel- og skeletlidelserne i 2010 genererede knap 770.000 sygedage, mens 2.410 personer fik tilkendt førtidspension. Det svarer til 14 procent af alle førtidspensioner.

Muskel- og skeletlidelser er en betegnelse for sygdomme og besvær, der er relateret til muskler, sener, knogler og led. Lidelserne kan både være i let form og uden alvorlige gener, men kan også være invaliderende og nedsætte funktionsevnen, give kroniske smerter og føre til førtidspension.

Data fra 25.000 danskere

I alt har 25.000 voksne danskere bidraget med data til undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen har været at estimere de samfundsmæssige omkostninger af muskel- og skeletlidelser i Danmark. Perspektivet i undersøgelsen har dels været samfundsøkonomisk, således at alle omkostninger til behandling samt tabt produktion estimeres, dels kasseanalytisk, hvor de offentlige kassers udgifter til behandling og overførsler bliver opgjort.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.05.2017