Skip to main content

De samfundsmæssige omkostninger ved muskel- og skeletlidelser i Danmark

03-06-2017

Muskel- og skeletlidelser er en betegnelse for sygdomme og besvær, der er relateret til knogler, led og muskler og ofte er karakteriseret ved smerte og nedsat fysisk funktion. Muskel- og skeletlidelser er den hyppigste årsag til langvarig sygdom og den sygdomsform, som forårsager flest tabte gode leveår.

Formålet med denne undersøgelse er at estimere de samfundsmæssige omkostninger af muskel- og skeletlidelser i Danmark. Perspektivet er dels samfundsøkonomisk, således at alle omkostninger til behandling samt tabt produktion bliver estimeret, og dels kasseanalytisk, hvor de offentlige kassers udgifter til behandling og overførsler bliver opgjort.

 

Forfattere: Maja Bæksgaard Jørgensen, Michael Davidsen, Janne Schurmann Tolstrup