Skip to main content
Ugens tal, uge 19

Der er fortsat stor social ulighed i børns sundhed

Uligheden ses blandt andet i overvægt og amning, viser ny rapport om børns udvikling, sundhed og trivsel.

Social ulighed grundlægges tidligt i barndommen. Børn af forældre med en kort uddannelse har langt større risiko for at have overvægt, sprogvanskeligheder og problemer med jævnaldrende sammenlignet med børn af forældre med en lang videregående uddannelse. De har også større risiko for ikke at blive fuldammet i fire af de seks måneder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten kortlægger den sociale ulighed i børns udvikling, sundhed og trivsel i barnets første leveår og i skolealderen samt undersøger, hvordan uligheden har udviklet sig siden 2002.

Det er første gang, at man på nationalt plan undersøger udviklingen i social ulighed i sundhed blandt så stor en gruppe børn over så lang en periode og for så mange sundheds- og helbredsmæssige indikatorer.

”Rapporten viser, at der er social ulighed i børns udvikling, sundhed og trivsel på stort set alle de områder, som vi har undersøgt. Det ses allerede omkring barnets fødsel, i det første leveår, og når barnet kommer i skole, hvilket tydeliggør, at social ulighed starter tidligt i livet,” siger Katrine Rich Madsen, forsker og forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at udarbejde rapporten.

Social ulighed ses i overvægt

Den sociale ulighed gælder blandt andet overvægt. Andelen af børn med overvægt er væsentligt højere, hvis deres forældre har en kort uddannelse frem for en lang videregående uddannelse, og uligheden stiger markant, jo ældre børnene bliver.

”Blandt spædbørn har syv procent overvægt, hvis deres forældre har en kort uddannelse. Det gælder fire procent, hvis forældrene har en lang videregående uddannelse. Når børnene når udskolingsalderen, har 32 procent børn af forældre med en kort uddannelse overvægt til forskel fra børn af forældre med lang videregående uddannelse, hvor kun ti procent har overvægt,” forklarer Katrine Rich Madsen.

Uligheden stort set uændret

Som noget unikt belyser rapporten også udviklingen i social ulighed over de seneste tyve år.  Her viser den en uændret eller øget social ulighed inden for flere områder.

Det gælder blandt andet fuldamning i fire måneder ud af de seks, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Her har den sociale ulighed stort set ikke ændret sig siden 2002.

Det er fortsat kun omkring 40 procent af børn af forældre med en kort uddannelse, der fuldammes i fire måneder, mens det gælder 75 procent af børn af forældre med en lang videregående uddannelse.

”Rapporten understreger, at det stadig er vigtigt at have fokus på at mindske den sociale ulighed samt at undersøge forebyggelsestiltag, der også omfatter familier med korte uddannelser og færre økonomiske ressourcer,” siger Katrine Rich Madsen.

Kontakt: Forsker og forskningsleder Katrine Rich Madsen, telefon 65 50 77 07, e-mail: krma@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og formand for Databasen Børns Sundhed, fagchef for sundhedsplejen i Brøndby Kommune, Pia Rønnenkamp, telefon 23 64 72 94, e-mail: piron@brondby.dk.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 11.05.2022