Skip to main content
Ugens tal, uge 18

Flere og flere ældre oplever, at de ser og hører dårligt

Andelen af 65-årige eller derover, der har problemer med synet og hørelsen, er steget. Det viser ny rapport.

Besvær med at læse avistekster og med at høre, hvad der bliver sagt i en samtale. Dét er problemer, som flere og flere danskere på 65 år eller derover oplever.

Det fremgår af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Instituttet har spurgt godt 3.500 danskere på 65 år eller derover, om de kan læse en avistekst, eventuelt med briller, hvis dette normalt bruges, samt høre, hvad der bliver sagt under en samtale mellem tre eller flere personer, eventuelt med høreapparat, hvis dette normalt bruges.

Her svarer i alt 50 procent, at de godt kan begge dele uden besvær, hvilket er et fald i forhold til 2010, hvor instituttet lavede en tilsvarende undersøgelse. Dengang var der 57 procent, der kunne begge dele uden besvær.

Af den seneste undersøgelse fremgår det også, at langt flere kvinder end mænd uden besvær kan læse en avistekst og høre, hvad der bliver sagt i samtale. Det gælder 57 procent af kvinderne og 43 procent af mændene.

Halvdelen har god fysisk mobilitet

Rapporten belyser også de ældre generationers fysiske mobilitet. Det defineres som, hvorvidt de kan gå 400 meter uden at hvile sig, gå på trapper uden at hvile sig samt løfte fem kilo, for eksempel indkøbsposer. Tallene viser, at 51 procent uden besvær kan alle tre ting. I 2010 var andelen også 51 procent.

Når det kommer til fysisk mobilitet, er det mændene, der klarer sig bedre end kvinderne. I alt har 62 procent mænd god fysisk mobilitet, mens det for kvinderne gælder 42 procent.

Vigtige sundhedsindikatorer

At Statens Institut for Folkesundhed interesserer sig for ældres kommunikationsfærdigheder og fysiske mobilitet skyldes, at disse indikatorer ses som overordnede sundhedsindikatorer, der blandt andet har betydning for, hvor længe den ældre borger kan klare sig selv i hverdagen og dermed blive boende i eget hjem.

Syn, hørelse og fysisk mobilitet er dog langt fra de eneste parametre, når man skal belyse ældres sundhed. Andre undersøgelser viser, at ældre generelt har fået flere gode leveår, at deres hukommelse fungerer bedre, og at flere kan gøre de ting, som de har lyst til at gøre.

Tallene i den ny rapport stammer fra undersøgelsen Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017, som instituttet også står bag.

Kontakt

Heidi Rosendahl, akademisk medarbejder, tlf.: 6550 7792, e-mail: harj@si-folkesundhed.dk, eller Ola Ekholm, seniorrådgiver, tlf.: 6550 7772, e-mail: oek@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du læse mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: 29.04.2020