Skip to main content

Funktionsniveau blandt borgere på 65 år eller derover

20-04-2020

Danskernes middellevetid er gennem de seneste årtier steget støt, og som følge heraf er der sket en stigning i både antallet og andelen af ældre i befolkningen. Også fremover forventes en stigning især i de ældste aldersgrupper.

På grund af den ændrede befolkningssammensætning er der på samfundsniveau kommet fokus på at dokumentere, om den øgede middellevetid også resulterer i flere leveår med godt helbred.

I denne rapport belyses funktionsniveau ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år eller derover. Analyserne i denne rapport er afgrænset til alene at omfatte personer på 65 år eller derover.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen