Skip to main content
Uge 17, 2019

Mobning blandt skolebørn er faldet drastisk

Andelen af skoleelever, der bliver mobbet eller mobber andre, er faldet så markant, at danske børn nu er blandt de børn i Europa, der sjældnest oplever mobning

Der er sket en markant forandring blandt skoleelever i alderen 11-15 år. Hvor det tidligere var ganske almindeligt, at børn i den alder mobbede andre børn eller selv blev mobbet, ser det helt anderledes ud i dagens folkeskole.

Et tilbageblik på 1998 viser, at omkring hver tredje 11-årige elev og hver femte 15-årige oplevede at blive mobbet. I dag er det omkring hver tyvende elev, der oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden, og med dén andel placerer Danmark sig i top i Europa blandt de lande, hvor færrest børn mobber eller deltager i mobning eller bliver udsat for mobning. Danmark er kun overgået af blandt andet Sverige og Island, hvor der er endnu mindre mobning end i Danmark.

Det er den nationale Skolebørnsundersøgelsen 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed, der har undersøgt danske skolebørns mobbekultur. Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og beskriver helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark. Den viser også, at hvor det for cirka 20 år siden var tæt på halvdelen af de 13-15-årige drenge, der jævnligt mobbede andre børn eller deltog i mobning, er det i dag tre procent blandt drengene, der mobber.

Målrettet indsats i folkeskolen

Al forskning på området viser entydigt, at mobning kan have alvorlige psykiske og helbredsmæssige konsekvenser for ofrene, ligesom de børn, der mobber, også kan få negative følger. Derfor er det ifølge Bjørn Holstein, ekspert i børns sundhed og trivsel og professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, ”ekstremt positivt”, at færre og færre børn i dag oplever mobning.

”Der er intet godt at sige om mobning, og at hvert tyvende barn jævnligt oplever mobning, er stadig alt for mange, for ingen børn burde opleve mobning. Men samtidig er det positivt, at kurven har været stejlt nedadgående, så det kan vi godt glæde os over samtidig med, at man selvfølgelig skal blive ved med at målrette indsatser mod mobning,” siger Bjørn Holstein, der har været med til at udarbejde Skolebørnsundersøgelsen.

Ifølge Bjørn Holstein hænger den positive udvikling sandsynligvis sammen med ”en målrettet og dygtig indsats i folkeskolen, som har arbejdet med mobning i de sidste tyve år.”

Mobning på nettet

Skolebørnsundersøgelsen har også undersøgt, om børns mobning i dag i stedet er flyttet fra skolegården og til børns mobiltelefoner eller internettet, hvor børn nemt kan mobbe og sende grimme beskeder via Facebook, Snapchat og andre sociale medier. Her viser undersøgelsen, at i alt ni procent af eleverne bliver udsat for internetmobning, og at syv procent af skolebørnene mobber andre børn på internettet. Det er især de store drenge i alderen 13-15 år, der fører an i cybermobningen.
”Vi havde frygtet, at cybermobning ville være endnu mere udbredt, og at mobningen var rykket fra skolen over til internettet, men så slemt er det heldigvis ikke gået. Syv procent er selvfølgelig stadig højt, og derfor er der brug for en ekstra indsats for at stoppe krænkende adfærd på nettet,” siger Bjørn Holstein.

Figuren viser, hvor mange procent, som har mobbet andre elever i skolen mindst et par gange om måneden

Figuren nedenfor viser, hvor mange i procent, der har mobbet andre på nettet (for eksempel har sendt grimme beskeder til andre på Facebook eller lagt pinlige billeder af andre ud på nettet uden deres tilladelse) indenfor de sidste par måneder.

Kontakt

Bjørn Holstein, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tlf.: 23 42 43 18, e-mail: bho@si-folkesundhed.dk

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.04.2019