Skip to main content
Uge 17, 2010

Socialt udsatte har et stort forbrug af sundhedsvæsenet

Socialt udsatte

Socialt udsatte har et markant højere forbrug af alment praktiserende læge, ambulante sygehusbesøg, indlæggelser og skadestuebesøg end den øvrige, danske befolkning. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Rådet for Socialt Udsatte. Undersøgelsen beskriver brug af sundhedsvæsenet blandt hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende og andre socialt udsatte.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra Sygesikringsregisteret og Landspatientregisteret. I alt 1.041 socialt udsatte personer, der i 2007 deltog i en spørgeskemaundersøgelse foretaget på væresteder, herberger og andre sociale tilbud, indgår i registerundersøgelsen. Helbredsforholdene og kontakten til sundhedsvæsenet blandt socialt udsatte sammenlignes med den generelle danske befolkning. Oplysningerne om den danske befolkning stammer fra den nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2005. I rapporten beskrives hyppigheden af kontakt til sundhedsvæsenet for socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning og der beregnes, hvor mange gange større forbruget er blandt de socialt udsatte.

Figuren viser - for alle kontakttyper - en markant overhyppighed blandt socialt udsatte sammenlignet med den generelle befolkning. Det gælder både for mænd og kvinder. Eksempelvis har 1,23 gange flere, eller 23 % flere, af de socialt udsatte mænd været hos alment praktiserende læge i en etårs periode sammenlignet med mænd i den generelle befolkning. Blandt socialt udsatte kvinder har i alt 39 % flere været til alment praktiserende læge i en etårs periode. De højeste overhyppigheder ses for indlæggelser og skadestuebesøg, hvor tre-fire gange så mange af de socialt udsatte mænd og kvinder har været indlagt eller besøgt skadestuen sammenlignet med mænd og kvinder i den generelle befolkning.

Brug af alment praktiserende læge og hospitalsvæsenet i en etårs periode. Overhyppighed blandt socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning

De socialt udsatte har specielt mange kontakter for sygdomme som infektionssygdomme, misbrugsrelaterede lidelser, hudsygdomme, læsioner og forgiftninger samt sygdomme i åndedrætsorganerne.

Den markante udbredelse af mange sygdomme blandt socialt udsatte, og overhyppigheden sammenlignet med befolkningen generelt, kan formentlig i overvejende grad tilskrives de socialt udsattes levekår og det hårde liv som udsat, der i mange tilfælde er præget af mangel på bolig, misbrug, stress, ensomhed og vold.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 28.04.2010