Skip to main content

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

02-08-2010

”Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet” er en registerundersøgelse. Undersøgelsen belyser brugen af almen lægepraksis og brugen af hospitalsvæsenet og viser, hvilke lidelser og sygdomme socialt udsatte lider af. Undersøgelsen dokumenterer, at socialt udsatte er hyppigere i kontakt med sundhedsvæsenet end den generelle befolkning, og at dette merforbrug koster samfundet mange penge. Det sidste bind i Rådets serie om socialt udsattes sundhedsforhold ser nærmere på forbruget af sundhedsydelser blandt de mennesker, hvis sundhedstilstand er beskrevet i undersøgelserne ”SUSYUDSAT 2007” og ”Dårligt liv – dårligt helbred 2009”.

I alt 1.041 socialt udsatte personer fra SUSY UDSAT indgår i registerundersøgelsen, og kontakten til sundhedsvæsenet er belyst ved hjælp af Sygesikringsregisteret og Landsregisteret.

Rapporten kan erhverves ved henvendelse til:

Rådet for Socialt Udsatte
Holmens Kanal 22
1060 København K
Tlf. 33 92 47 04
E‐mail: post@udsatte.dk

Rapporten kan også downloades som PDF her på siden

 

Forfattere: Knud Juel, Michael Davidsen, Pia Vivian Pedersen, Tine Curtis