Skip to main content
Uge 16, 2013

Færre piger tænker i selvmord mens der ikke er sket nogen udvikling blandt drengene

Unge grønlændere og selvmordsadfærd

Selvmordsraten i Grønland har i årtier været en af de højeste i verden med en selvmordrate på omkring 100 pr. 100.000, hvoraf unge mellem 15 og 29 år udgør hovedparten. Det er især unge mænd, der begår fuldbyrdet selvmord, men der er procentvis flere unge kvinder, der går med selvmordstanker og forsøger at begå selvmord. Udviklingen går nu i den rigtige retning, når det gælder de helt unge 15-17-årige piger.

Det viser en undersøgelse blandt de ældste folkeskoleelevers trivsel i Grønland. Siden 2004 er der sket et fald i forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt piger.
Undersøgelsen viser dog, at forekomsten stadig er høj. Knap én ud af fire unge har haft selvmordstanker, procentvis flere piger end drenge. Én ud af fire piger og én ud af ti drenge har på et tidspunkt i deres liv forsøgt at begå selvmord, hvoraf 14 % af pigerne og 5 % af drengene har forsøgt inden for det seneste år. Tre ud af fire af de unge, der har forsøgt at begå selvmord, har forsøgt mere end én gang.

Statens Institut for Folkesundheds Center for Sundhedsforskning i Grønland står bag undersøgelsen, som kommer ind på en række områder af unges opvækst, som gør dem særligt sårbare, og kan have en negativ påvirkning på deres sundhed og trivsel. Undersøgelsen bygger på svar fra 481 elever i 9. og 10. klasse i syv byer i Grønland

Blandt pigerne er der en tydelig sammenhæng mellem sociale kår og selvmordsforsøg, hvor 48 % af pigerne, der vurderer familiens velstand dårligst, har forsøgt selvmord sammenlignet med 26 %, der vurderer familien som gennemsnitlig velhavende og 16 % blandt dem, der vurderer familien som velhavende.

Tre ud af fire af de unge kender en person, der har begået selvmord hvoraf 32 % er et familiemedlem og 18 % er venner eller kæreste. Selvmord i familien er forbundet med en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg, hvilket bekræftes i de unges årsagsforklaringer på eget selvmordsforsøg, hvor flere unge giver udtryk for savn efter døde ved selvmord og et ønske om at gense den døde. De unges årsagsforklaring på eget selvmordsforsøg handler endvidere især om problematiske relationer til andre, samt et decideret fravær af betydningsfulde relationer og deraf følgende mistrivsel, og ikke mindst ensomhed.

Andelen af drenge og piger der på et tidspunkt i livet har haft alvorlige selvmordstanker eller forsøgt at begå selvmord

Drenge og piger i 2004 (N=492) og 2011 (N=479)

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.04.2013