Skip to main content

Det svære ungdomsliv

11-11-2013

Unges Trivsel i Grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever

Rapporten skildrer opvækstvilkår, livsbetingelser, trivsel og helbred. Den bygger på undersøgelsen Unges Trivsel i Grønland 2011 og følger op på undersøgelsen Unges Trivsel i Grønland 2004. Rapportens hovedtemaer er de unges trivsel og psykiske helbred, herunder selvmordsadfærd, vold, misbrugsproblemer i den nærmeste familie, seksuelle erfaringer, samt seksuelle overgreb. Rapporten fokuserer på faktorer, der gør det særligt svært at være ung, og giver et vigtigt kendskab til omfanget og karakteren af svære opvækstforhold og de unges trivsel og mistrivsel.

Rapporten udgives på dansk og grønlandsk. En elektronisk grønlandsk version her.

De spørgsmål, der danner grundlag for undersøgelsen kan læses her.

Tidligere undersøgelser:

 

Forfattere: Cecilia Petrine Pedersen og Peter Bjerregaard