Skip to main content
Uge 16, 2009

Ny undersøgelse viser ingen tegn på, at kviksølv har skadet klinikassistenters og tandlægers helbred

Kviksølv og helbred

I dag offentliggøres undersøgelsen "Kviksølv og helbred", som er det tredje element i Beskæftigelsesministerens 5-punkts plan fra februar 2006. Planen skal sikre en videnskabelig undersøgelse af, hvad det har betydet for klinikassistenter og tandlæger at arbejde med kviksølv.

Det har i mange år været kendt, at arbejdet med kviksølv i tandlægepraksis kan udgøre en helbredsrisiko. Kviksølv har i undersøgelser været under mistanke for at give mange forskellige sygdomme og symptomer, bl.a. sclerose og nyresygdomme. Ligeledes har kviksølv været under mistanke for at give reproduktionsskader, bl.a. infertilitet og medfødte misdannelser.

Resultatet af analyserne om danske klinikassistenter og tandlæger er entydigt: Der er ikke fundet tegn på, at udsættelse for kviksølv øger risikoen for dårligt helbred - hverken når der måles på dødelighed, indlæggelser og sclerose, fertilitet og aborter eller på fødselsudfald.

Registerundersøgelsen har to hovedformål. For det første at belyse om klinikassistenter og tandlæger sammenlignet med relevante kontrolgrupper har en øget forekomst af en række lidelser, og om en eventuelt øget forekomst kan relateres til udsættelse for lave doser af metallisk kviksølv. For det andet at belyse om børn af kvindelige klinikassistenter og kvindelige tandlæger sammenlignet med børn af relevante kontrolgrupper har en øget forekomst af en række lidelser, og om en eventuelt øget forekomst kan relateres til udsættelse for lave doser af metallisk kviksølv.

Der er anvendt en lang række registre i undersøgelsen: ATP-registeret, CPR, Autorisationsregisteret og flere registre fra Danmarks Statistik er anvendt til at finde frem til klinikassistenter, tandlæger og deres kontrolgrupper. Dødsårsagsregisteret, Landspatientregisteret, Det Danske Scleroseregister, Abortregisteret, Det Medicinske Fødselsregister, Misdannelsesregisteret og Cerebral Parese Registeret er anvendt til at beskrive helbredsforhold og reproduktionsforhold. Der indgår mere end 40.000 klinikassistenter og tandlæger i undersøgelsen, og mere end 50.000 børn af klinikassistenter og tandlæger.
Rapporten er reviewet af overlæge, dr. med. Staffan Skerfving, Arbejds- og miljømedicin, Universitetssygehuset, Lund og overlæge, dr. med. Helge Kjuus, Afdeling for arbejdsmedicin og epidemiologi, Statens arbejdsmiljøinstitut, Oslo.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.04.2009