Skip to main content

Kviksølv og helbred

01-10-2009

Det har i mange år været kendt, at arbejdet med kviksølv i tandlægepraksis kan udgøre en helbredsrisiko. Kviksølv har i undersøgelser været under mistanke for at give mange forskellige sygdomme og symptomer. Ligeledes har kviksølv været under mistanke for at give reproduktionsskader.

Undersøgelsen "Kviksølv og helbred" er det tredje element i Beskæftigelsesministerens 5-punkts plan fra februar 2006. Planen skal sikre en videnskabelig undersøgelse af, hvad det har betydet for klinikassistenter og tandlæger at arbejde med kviksølv.

Undersøgelsen er en epidemiologisk registerundersøgelse, og den dækker perioden 1964-2006.

 

Forfattere: Knud Juel, Esben Meulengracht Flachs, Kirsten Hanehøj, Lau Caspar Thygesen, Mia Sadowa Frederiksen, Mette Kjøller