Skip to main content
Uge 16, 2008

Sociale belastninger forværrer gradvist helbredet

Socialt udsattes helbred

En ny undersøgelse af helbred og trivsel blandt socialt udsatte viser, at helbred og trivsel gradvist forværres, når antallet af belastende livsomstændigheder, som alkohol- eller stofmisbrug, hjemløshed, sindslidelse eller fattigdom, øges. Undersøgelsen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet for Rådet for Socialt Udsatte. Den giver en detaljeret beskrivelse af sundheds- og sygelighedstilstanden blandt alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige.

I alt 1290 socialt udsatte personer har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og sygelighed samt andre faktorer, f.eks. levekår, sundhedsvaner og adgang til sundhedsvæsenet. Spørgeskemaet har været uddelt på cirka 120 væresteder, varmestuer, forsorgshjem og andre sociale tilbud i flere end 40 danske byer.

Det fremgår af nedenstående figur at andelen, der vurderer eget helbred som godt eller virkelig godt, udgør 54 % blandt personer uden nogen belastende livsomstændigheder. Denne andel falder markant, når antallet af belastende livsomstændigheder stiger. Således er der kun 14 % blandt personer, som er udsat for tre eller flere belastende livsomstændigheder, der vurderer eget helbred som godt eller virkelig godt. Figuren viser desuden, at også andelen, der ofte føler sig stresset i dagligdagen, stiger markant med stigende antal belastende livsomstændigheder. Andelen, der ofte føler sig stresset i dagligdagen stiger fra 10 % blandt personer uden nogen belastende livsomstændigheder til 48 % blandt personer, der er udsat for tre eller flere belastende livsomstændigheder.

Andel med virkelig godt eller godt selvvurderet helbred samt andel, der ofte føler sig stresset i dagligdagen, opdelt på antal belastende livsomstændigheder

Selvvurderet helbred og oplevelse af stress er eksempler på en generel og meget tydelig tendens, der ses i undersøgelsen, idet den også viser, at sundhedsadfærden, sygeligheden og den generelle trivsel forværres gradvist, når antallet af belastende livsomstændigheder øges.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 16.04.2008