Skip to main content
Ugens tal, uge 15

Mange skolebørn trives ikke og har usunde vaner

Den nye Skolebørnsundersøgelse viser, at der stadig er mange skolebørn, der ikke har det godt

De fleste 11- til 15-årige skolebørn har det godt og trives både mentalt og socialt, og mange har også en fornuftig sundhedsadfærd. Men for et stort mindretal ser livet ikke helt sådan ud. Mange børn plages af fysiske og psykiske symptomer, oplever ensomhed eller mangler fortrolige relationer med venner og forældre. Og der er fortsat mange børn, der drikker alkohol, ryger og sidder mange timer foran skærmen hver dag.

Sådan lyder hovedkonklusionen i den landsdækkende rapport Skolebørnsundersøgelsen 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed ved SDU.

Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og beskriver helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark. Undersøgelsen blev gennemført første gang i 1984.

”Langt de fleste skolebørn har det godt, og det er den gode nyhed. Den dårlige er, at vi desværre må konstatere, at et stort mindretal af skolebørn ikke trives mentalt og socialt. De er ensomme, mangler nogle at være fortrolige med og bruger mange timer foran skærmen hver dag. Derudover går det den forkerte vej med mange børn og unges sundhedsadfærd. For eksempel ser vi, at flere unge drikker alkohol, og flere har erfaringer med fuldskab. Samtidig er det stadig alt for mange af de store elever, der ryger. For eksempel ryger hver femte elev i niende klasse dagligt eller indimellem,” siger Mette Rasmussen, projektleder på Skolebørnsundersøgelsen.

Undersøgelsen bunder i data fra 3.660 elever på 5., 7. og 9. klassetrin på skoler fra hele landet.

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), et samarbejde mellem internationale forskere og Verdenssundheds-organisationen WHO. HBSC udfører sammenlignelige undersøgelser af repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever med fire års mellemrum i mere end 40 nordamerikanske og europæiske lande.

 

Af rapporten fremgår det blandt andet: 

Mange børn har usunde vaner

Den tidligere positive nedgang i rygning blandt de 15-årige er stoppet, og hvad angår alkohol, ses blandt de 15-årige for første gang i mange år en stigende tendens for alkoholindtag og erfaringer med fuldskab. De unges indtag af frugt er faldende, og de springer hyppigere morgenmaden over. Modsat ses det, at de unges brug af hash og e-cigaretter er aftaget siden 2014.

Særligt de store piger trives fortsat ikke

Især de store piger trives stadig dårligt, og der er ingen forbedringer siden sidste undersøgelse. Mange er kede af det, er i dårligt humør, er nervøse eller har svært ved at falde i søvn. Mange er ikke glade for livet, mange føler sig for tykke, det kniber også med mange af pigernes selvværd, de er ofte trætte om morgenen og føler sig presset af skolearbejdet. 

Store og mange kønsforskelle

Der er store forskelle i pigers og drenges helbred, trivsel og sundhedsadfærd, og kønsforskellene stiger generelt med alderen. Langt flere piger har helbredsproblemer sammenlignet med drenge, for eksempel gælder det, at dobbelt så mange piger som drenge hyppigt har hovedpine, føler sig ensomme og synes, at de er for tykke. Omvendt er der blandt de 15-årige dobbelt så mange drenge som piger, der synes, at de er for tynde. Flere piger end drenge bruger mere end fire timer dagligt på sociale medier, og flere piger viser tegn på afhængighed af sociale medier. Flere drenge end piger spiser usundt, tager hash og drikker alkohol. Samtidig er der langt flere drenge end piger, der bruger mindst fire timer dagligt på elektroniske spil. Når det gælder relationen til skolen, viser undersøgelsen, at blandt de 13- og 15-årige oplever flere drenge end piger, at de har tillid til deres lærere og får støtte fra dem. 

Tydelig social ulighed i sundhed på en række områder 

Rapporten viser, at der er social ulighed, og ofte ganske stor ulighed, i blandt andet fysiske symptomer, overvægt, ensomhed, selvværd, mobning og mangel på fortrolige sociale relationer. Når det gælder sundhedsskadelige vaner, finder undersøgelsen igen flere rygere blandt unge i lav socialgruppe og flere, som dyrker for lidt eller ingen motion. Der er også flere i lav socialgruppe, som spiser usundt (det vil sige for lidt frugt og grønt og for meget slik og sodavand) og flere, som hyppigt springer morgenmaden over. Men andre steder finder rapporten ingen social ulighed. Det gælder for eksempel for livstilfredshed, søvn og nogle psykiske symptomer (ked af det og irritabel). Her er der lige mange i alle socialgrupper, som har problemer. Det samme gælder for alkoholadfærd.

Kontakt:

Lektor Mette Rasmussen, Statens Institut for Folkesundhed, projektleder på Skolebørnsundersøgelsen 2018. Tlf.: 6550 7870, e-mail: mera@si-folkesund.dk

Vil du vide mere?

Læs mere om rapporten

Redaktionen afsluttet: 11.04.2019