Skip to main content
Uge 15, 2016

Københavnske gymnasieelever er mere ensomme og stressede end elever i resten af landet

15 procent af hovedstadens gymnasieelever er stressede, og 11 procent er ofte ensomme

Gymnasieelever i København er oftere ensomme, og de er også mere stressede end elever i resten af landet. Det viser den første kortlægning af københavnske gymnasieelevers sundhedsadfærd, helbred og trivsel, som Statens Institut for Folkesundhed står bag.

5.000 københavnske gymnasielever har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at 11 procent af de københavnske gymnasieelever føler sig ensomme, mens 15 procent dagligt er stressede. Det svarer til, at der i hver københavnsk gymnasieklasse sidder mindst tre elever, der er ensomme eller stressede. På gymnasierne i resten af landet er det 9 procent af eleverne, der ofte er ensomme og 11 procent, der dagligt er stressede.

"Undersøgelsen viser også, at de københavnske gymnasieelever mistrives på en række andre områder. De er mindre tilfredse med livet og har oftere psykiske symptomer i forhold til deres jævnaldre i resten af landet," siger forsker Anne Illemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Stressede piger

Det er især pigerne, der føler sig mere stressede og mere ensomme. 13 procent af pigerne på de københavnske gymnasier er ofte ensomme, mens 19 procent dagligt er stressede. Blandt drengene er det 8 procent, der ofte er ensomme og 9 procent, der dagligt er stressede.

Tabellen viser svarfordelingen på henholdsvis stress og ensomhed blandt piger og drenge i Københavns Kommune. Procent.

Undersøgelsens data stammer fra Ungdomsprofilen 2014. Her har i alt 70.000 gymnasielever og 5.000 erhvervsskoleelever fra hele landet svaret på spørgsmål om sundhed og trivsel – herunder alkohol, rygning, kost, mental sundhed, sociale relationer og skoleliv.

Ungdomsprofilen er den største undersøgelse af sin art i Danmark og giver et unikt grundlag for monitoring af unges sundhed, for planlægning af sundhedsfremmende indsatser og for forskning.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 13.04.2016