Skip to main content

Ungdomsprofil Københavns Kommune

30-11-2016

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har bedt Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet om at belyse sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt gymnasieelever i Københavns Kommune sammenlignet med øvrige Region Hovedstaden og øvrige Danmark.

Ungdomsprofil Københavns Kommune viser, at de københavnske gymnasieelever på nogle områder er sundere end andre unge i resten af landet. De spiser flere grøntsager og drikker mindre sodavand. På andre områder er de mindre sunde, og trives ikke så godt som andre gymnasieelever. Der er flere dagligrygere i København, og flere ensomme og stressede.

Datagrundlaget for beskrivelsen af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt gymnasieelever i Københavns Kommune er den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Ungdomsprofilen 2014, udført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og afrapporteret i 2015 (Bendtsen et al. 2015).

 

Forfattere: Stine Schou Mikkelsen, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup