Skip to main content
Uge 15, 2015

Mange skolebørn har det ikke godt

Et stort mindretal af skolebørn i alderen 11 til 15 år trives ikke mentalt eller fysisk. Samtidig er uhensigtsmæssig sundhedsadfærd udbredt

De fleste 11- til 15-årige skolebørn har det godt. Men der er et stort mindretal af eleverne, der ikke trives fysisk eller mentalt. Mange oplever ofte at være ked af det, nervøs eller have ondt i maven, ligesom mange lider af lavt selvværd. Samtidig er der mange med en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. Eksempelvis er der mange skolebørn, der ofte drikker alkohol, sidder mange timer foran skærmen, eller som ikke spiser frugt eller grønt hver dag.

Sådan lyder konklusionen i den omfattende undersøgelse Skolebørnsundersøgelsen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og beskriver danske skolebørns helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Første undersøgelse stammer helt tilbage fra 1984.

"Vi kan se, at flertallet af eleverne har det godt, men vi må desværre samtidig konstatere en række bekymrende fund, hvor udviklingen går i den forkerte retning. Siden sidste undersøgelse i 2010 er der nu flere børn, hvis hverdag er udfordret af hyppige fysiske og mentale symptomer og andre belastninger. For eksempel oplever flere hyppigt at være kede af det og nervøse, at have en lav livstilfredshed, ligesom flere har en negativ kropsopfattelse. Fra et folkesundhedsperspektiv er det også bekymrende, at der stadig er mange unge, som ryger, og mange, som ikke er særligt fysisk aktive og ikke spiser tilstrækkeligt frugt og grønt", siger Mette Rasmussen, forsker og projektleder på Skolebørnsundersøgelsen 2014.

Undersøgelsen bunder i data fra 4.500 elever på 5., 7. og 9. klassetrin på skoler overalt i landet.

Stadigt høje niveauer

Skolebørnsundersøgelsen 2014 viser også positive ændringer og tendenser. I forhold til seneste undersøgelse er flere børn blevet mere fysisk aktive. Der er færre, der ryger og drikker alkohol, og samtidig er andelen af overvægtige børn stagneret.

"Det er dog vigtigt at understrege, at selvom vi flere steder ser positive udviklinger, så er det vigtigt, at vi forholder os til de stadigt for høje niveauer. Et eksempel er, at selvom vi over en årrække nu har set positive tendenser i de unges ryge- og alkoholvaner, er det i niende klasse stadig hver femte elev, der ryger, og hver femte dreng, der drikker alkohol ugentligt", siger Mette Rasmussen.

Verdensomspændende forskning

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), et samarbejde mellem internationale forskere og Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Studiet bygger på sammenlignelige undersøgelser af store repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever med fire års mellemrum i et stort antal lande.

I 2014 har 41 lande deltaget i undersøgelsen. Derved involverer undersøgelsen en stor gruppe af nationale og internationale børneforskere samt cirka 200.000 børn og unge.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 08.04.2015