Skip to main content
Uge 14, 2019

Svært at være gymnasiepige med diabetes

Piger med diabetes sover dårligere og er mere utilfredse med deres udseende end piger uden diabetes

Danske gymnasiepiger har generelt dårlig mental sundhed, de er stressede, ensomme og kede af det.  Og på mange områder ligner gymnasiepiger med diabetes piger uden diabetes. Men der er også områder, hvor piger med diabetes skiller sig ud.

Ny rapport viser, at flere gymnasiepiger med diabetes ikke trives godt i skolen, ligesom flere har problemer med at sove godt og er utilfredse med deres spejlbillede sammenlignet med gymnasiepiger, der ikke har diabetes.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten for Sundheds- og Ældreministeriet. Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvordan unge med diabetes trives i hverdagen, og hvordan deres livskvalitet er i forhold til deres jævnaldrende uden diabetes – en viden, der kan bruges til at målrette indsatser til unge med diabetes.

Sammenlignes de unge pigers søvn, viser rapporten, at hvor 46 procent af gymnasiepigerne uden diabetes får mindst otte timers nattesøvn, er dette kun tilfældet for 37 procent af gymnasiepigerne med diabetes. Dertil kommer, at langt flere gymnasiepiger med diabetes sover dårligt eller uroligt om natten.

Pigerne med diabetes er også mere utilfredse med egen krop og føler sig for tykke. Hvor kun 36 procent af gymnasiepigerne med diabetes er tilfredse med egen krop, gælder det 43 procent af gymnasiepiger uden diabetes.

Trives dårligere end drengene

Piger med diabetes trives også dårligere sammenlignet med drenge med diabetes, for eksempel føler 13 procent af pigerne sig ofte ensomme sammenlignet med fire procent af drengene. Igen sover pigerne ringere og er mere utilfredse med egen krop.

Seniorforsker Anette Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at lave rapporten, er bekymret over fundene:

”Vi ved fra flere andre undersøgelser, at unge piger generelt har ringere trivsel. Men når man så har en ekstra byrde i form af en kronisk sygdom, ser det ud til at ramme pigerne ekstra hårdt,” siger hun.

Rapportens resultater er baseret på spørgeskemabesvarelser fra over 76.000 elever på gymnasiale uddannelser, heraf 297 elever med diabetes.

Kontakt

Annette Andersen, seniorforsker, tlf.: 6550 7879, e-mail: anan@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 03.04.2019